Kehittyminen

Meillä on aktiivinen, ketterä ja kehittymismyönteinen työkulttuuri. Tässä joitakin esimerkkejä siitä mitä kehittyminen meillä oikeastaan tarkoittaa.

Yksilötasolla

 • Jokaisella osaamisen kehittämisen budjetti ja hlökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

 • Kaikille yhteiset sisäiset ja ulkoiset koulutukset (tuote-, toimiala-, teknologia, projektinhallinta yms. koulutukset, kuten myös esim itsensä johtamisen valmennus) - vuonna 2018 pidettiin ainakin 36 sisäistä koulutusta

 • Harrasteprojektit (omista ohjelmointiprojekteista maksetaan kiinteää tuntihintaa)

 • Tiedon- ja osaamisen jakaminen teknisillä kahvitunneilla, LW-illoissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa

Tiimitasolla


 • Kokeilemisen kulttuuri; testataan rohkeasti uusia toimintatapoja ja esim. uusia työkaluja

 • Uusien teknologioiden opettelu esim. tiimipäivissä mobbaamalla

 • Scrum -mallilla tekemiseen kuuluvat retrospektiivit ja reflektointi vahvana kulttuurissa

 • Parikoodaus ja tiedon jakaminen

Firmatasolla


 • Jatkuva toiminnan kehittäminen; hyvänä esimerkkinä vahva ja paljolti kiitelty projektimalli

 • Selkeitä kehityshankkeita joissa tavoitteet ja joita käsitellään yhteisissä tilaisuuksissa 

 • Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen. (esimerkiksi työterveysyhteistyön ja tyhy-toiminnan jatkuva kehittäminen henkilöstön palautteen perusteella)

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta